2016-11-11

Informacje ogólne

 

Informacja i umiejętność jej przetwarzania ma kluczowe znaczenie w administracji publicznej. Prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw człowieka,zagwarantowanych w art. 10 pkt. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw i Wolności Człowieka z listopada 1950 roku. Prawo to stanowi jeden z filarów demokracji i jest warunkiem przejrzystego państwa podlegającego kontroli obywateli.W prawodawstwie Polskim prawa te wyrażają się w art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a jego realizację zapewnia ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

 

     

Adres      Telefon i fax.
   
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej             Sekretariat : +48 (071) 3141125
ul. Parkowa 5    
Dobroszyce 56-410  
   
NIP 9111350021  
REGON 000588789  
   
 Kontakt mailowy  
spdobroszyce@interia.pl  
   
   
   
   

Numer konta bankowego